Hej! Töreki grafik är under utbildning. Jag, Robert, går lärling i bokbinderi hos Hübner bokform. Detta sysselsätter mig till mitten på 2018.

Välkommen åter!